Voorwaarden en Garantie Holland Hotels Costa Rica

Holland Hotels Costa Rica raadt u ten sterkste aan tijdig een goede annulerings- en reisverzekering af te sluiten en goed op de hoogte te zijn van de voorwaarden en bepalingen van deze verzekeringen.

Garantie rondreizen

Garantie 1)
In opdracht van en namens de Holland Hotels Costa Rica ontvangt u op het moment van betaling een digitale factuur van Ecole Travel te Costa Rica.
Ecole Travel is geaccrediteerd door het Ministerie Van Toerisme te Costa Rica. Hierdoor zijn alle betalingen gegarandeerd  tot en met US$ 50.000,–
Doordat  uw betaling via Ecole Travel loopt is uw betaling zeker gesteld.

Garantie 2)
Holland Hotels Costa Rica is geen bedrijf maar een Vereniging en heeft ook geen personeel in dienst (en kan dus als zodanig nooit in financiële problemen komen of failliet gaan). Holland Hotels Costa Rica bestaat uit een groep individuele en zelfstandig opererende hotels en/of bed&breakfasts. Als een van de leden van Holland Hotels Costa Rica plotseling niet aan de verplichtingen kan voldoen, dan zullen de overige aangesloten leden van Holland Hotels Costa Rica altijd voor een andere, passende oplossing zorgen.
Alle Holland Hotels tezamen staan garant voor uw rondreis en de schriftelijke afspraken die met u zijn gemaakt.

 

Voorwaarden rondreizen

Voorwaarden die gelden indien u via onze reisorganisatie een rondreis of  hotelkamer(s) boekt:
U dient te weten dat uw betaling uiterlijk 45 dagen voor de vertrekdatum dient te zijn geschied. U ontvangt daartoe van onze reisorganisatie een e-mail met duidelijke betalingsinstructies. Tot 30 dagen voor vertrek is restitutie mogelijk na aftrek van alle door onze organisatie gemaakte kosten, met een minimum van U$ 150. Vanaf 30 dagen tot aan de datum van aankomst in Costa Rica is restitutie niet meer mogelijk. Alle veranderingen in de route, accommodaties,  of andere gemaakte afspraken die worden aangebracht door de klant vanaf dag 45 voor vertrekdatum naar Costa Rica en tot aan de datum van vertrek uit Costa Rica, zijn altijd voor rekening van de klant. Veranderingen in het reisschema die de klant zelf tijdens de rondreis toepast, om welke reden dan ook, komen niet in aanmerking voor restitutie van de niet genoten hotelovernachtingen, het ontbijt en/of andere afspraken die met het betreffende hotel waren gemaakt. De klant dient zelf de extra nachten in het hotel van zijn keuze te betalen aan de betreffende hoteleigenaar.

Indien de boekingsdatum binnen de 45 dagen voor vertrek is dan dient de klant terstond te betalen en gelden bovenstaande voorwaarden.

Tijdens de reis: Reclamaties dienen direct en terstond te worden gemeld bij de receptie van het betreffende hotel en eveneens bij Kees Voogd via contact@hollandhotelscr.com of tel: (+506)2693 1349. De klant dient onze reisorganisatie de kans te geven het probleem zo mogelijk direct op te lossen. Er zal geen restitutie plaats vinden voor reclamaties die achteraf worden gemaakt en waar van geen melding is gedaan op het moment waarop de klacht of ongemak ontstond.

Overmacht: de reisorganisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor gebeurtenissen die voortvloeien uit geweld van buiten af komend, zoals  aardbevingen, weersomstandigheden, stakingen, water, vuur en dergelijke. Er zal geen restitutie plaats vinden bij overmacht.

Indien onze reisorganisatie door overmacht genoodzaakt is wijzigingen in de boekingen aan te brengen, dan zal de reisorganisatie de klant hiervan zo mogelijk direct van op de hoogte stellen. Wijzigingen zullen nooit leiden tot kwaliteitsvermindering van de accommodatie.

Indien de klant niet akkoord gaat met bovengenoemde voorwaarden dan dient de klant voorafgaande aan de betaling hiervan schriftelijk per e-mail melding te doen aan contact@hollandhotelscr.com en deze melding is pas geldig nadat Holland Hotels Costa Rica de ontvangst hiervan schriftelijk per e-mail heeft bevestigd.

De organisatie van de rondreis wordt uitgevoerd door en onder verantwoordelijkheid van Kees Voogd, eigenaar van Monte Terras S.A., één van de leden van de Holland Hotels Costa Rica. U kunt met al uw vragen bij Kees Voogd terecht: contact@hollandhotelscr.com

Onze tarieven zijn gesteld in Amerikaanse dollars (U$). Koersen veranderen elke dag. Indien u betaalt met een andere munteenheid dan dient u de koers van de dag waarop u betaalt aan te houden. Een indicatie wordt bijvoorbeeld weergegeven op www.wisselkoers.nl. Bankkosten dienen door de klant te worden betaald. Er zal geen rente worden vergoed over openstaande bedragen.

De Holland Hotels Costa Rica behouden zich het recht voor tarieven zonder voorafgaande waarschuwing op een willekeurig tijdstip en zonder opgaaf van redenen te veranderen.

Holland Hotels Costa Rica zal trachten u zo nauwkeurig mogelijk te informeren.

Tijdens de Kerstweek en de week voorafgaand aan Pasen kunnen andere voorwaarden gelden.

Indien u zelf en rechtstreeks een hotel boekt kunnen andere voorwaarden gelden.

 

Overige bepalingen

Rondreizen via deze website geboekt worden georganiseerd door Kees Voogd, eigenaar van Monte Terras S.A., één van de leden van de Holland Hotels en eigenaar van B&B Monte Terras in Costa Rica.

Indien u via onze reisorganisatie een huurauto heeft geregeld, dan dient u alle kosten bij ingebruikname van de auto rechtstreeks te betalen aan het autoverhuurbedrijf door middel van een geldige creditcard met voldoende saldo. Reclames inzake de huurauto of routeplanner (GPS) dient u rechtstreeks en terstond te doen bij het autoverhuurbedrijf. Daarmee geeft u het autoverhuurbedrijf de kans het probleem zo snel mogelijk op te lossen. Reclamering achteraf geeft u geen recht op restitutie.

Reis- en annuleringsverzekering
U dient zelf een reisverzekering met werelddekking en een annuleringsverzekering af te sluiten.

Onze tarieven zijn gesteld in Amerikaanse dollars (U$). Koersen veranderen elke dag. Indien u betaalt met een andere munteenheid dan dient u de koers van de dag waarop u betaalt aan te houden. Een indicatie wordt bijvoorbeeld weergegeven op www.wisselkoers.nl. Bankkosten dienen door de klant te worden betaald. Er zal geen rente worden vergoed over openstaande bedragen.

De Holland Hotels Costa Rica behouden zich het recht voor tarieven zonder voorafgaande waarschuwing op een willekeurig tijdstip en zonder opgaaf van redenen te veranderen.

Holland Hotels Costa Rica zal trachten u zo nauwkeurig mogelijk te informeren.

Tijdens de Kerstweek en de week voorafgaand aan Pasen kunnen andere voorwaarden gelden.

Indien u zelf en rechtstreeks een hotel boekt kunnen andere voorwaarden gelden.

Bij eventuele geschillen wordt de Costaricaanse wetgeving van toepassing verklaard.